NCPU2018

  全球資訊科技蓬勃發展,各類資訊的理論與應用成果不斷,人工智慧、大數據、深度學習、無人車自動駕駛……等,而這一切基礎皆建基在程式設計,程式設計風潮以在全球掀起風起雲湧。
  2018全國私立大專校院程式競賽(2018 ACM-ICPC Taiwan NCPU National Programming Contest for Private Universities)即將展開, 2018 NCPU 由東海大學主辦,此競賽是私立大學每年度重要程式設計賽事,遵循ACM ICPC程式設計競賽規格,提供私立大專院校學生一個切磋「武藝」的競賽機會,進而精進程式功力,為將來進入職場與進修開啟成功契機。歡迎全國私立大學生資訊相關科系同學組隊參加,在炎炎夏日來一場痛快的競技。


 • 報名日期:2018年5月17日起至6月14日止。
 • 競賽日期:2018年7月5日 (星期四)
 • 競賽地點:東海大學電子計算中心電腦教室
 • 獎勵方式:
  • 第一名:獎金新台幣 15,000 元整及 ACM 獎狀
  • 第二名:獎金新台幣 10,000元整及 ACM 獎狀
  • 第三名:獎金新台幣 6,000元整及 ACM 獎狀
  • 佳作若干組:獎金每組新台幣 3,000元整及 ACM 獎狀
 • 參加名單
  中文校名 Team Name Name
  長榮大學 StarBurstStream HUANG CHUN-CHING
  長榮大學 StarBurstStream WU KO-SHANG
  長榮大學 StarBurstStream SHIH PO-HAO
  長榮大學 cjcucsie109 Syu Wei Zhong
  長榮大學 cjcucsie109 SHIH JUI-EN
  長榮大學 cjcucsie109 ZHI-BIN Huang
  長榮大學 IM.CJCU Kuan Feng-Sen
  長榮大學 IM.CJCU Zhang YiZong
  長榮大學 IM.CJCU YOU JIAJUN
  中華大學 C_c_lemon cheng-chun wu
  中華大學 C_c_lemon ZHOU YI
  中華大學 C_c_lemon NIEN CHE CHIA
  中華大學 ABC_dog_bit_pig SHEN-HSUAN LIU
  中華大學 ABC_dog_bit_pig ZhenHua Lu
  中華大學 ABC_dog_bit_pig Ho XingWie
  逢甲大學 DontTouchMe Tsai Hsiang-Yu
  逢甲大學 DontTouchMe Li TangYuan
  逢甲大學 DontTouchMe Huang Wei-Kai
  逢甲大學 Stochastic Gradient Descent JHUANG JHE-SYUN
  逢甲大學 Stochastic Gradient Descent CHIEN RUEI-ZIH
  逢甲大學 Stochastic Gradient Descent WANG MENG-XUAN
  逢甲大學 Crane Game University Chen Jyun-hao
  逢甲大學 Crane Game University Teo Wei Juin
  逢甲大學 Crane Game University LIN PIN-HSIU
  輔仁大學 Raptor Liu Pin-Xuan
  輔仁大學 Raptor Liang Po Chuan
  輔仁大學 Raptor Hsu Cheng-Wen
  輔仁大學 FJU123 Liu Jian-Liang
  輔仁大學 FJU123 Fu Yung-Fang
  輔仁大學 FJU123 KUAN-WEI ZENG
  輔仁大學 Denominator Liu yu chi
  輔仁大學 Denominator Hsieh Crescent
  輔仁大學 Denominator Lai Yan-Cheng
  輔仁大學 AHP Li Jhen-Hao
  輔仁大學 AHP Chen Yu-an
  輔仁大學 AHP Li ZONG-HAO
  輔仁大學 ElPsyCongroo Yu-Hao Huang
  輔仁大學 ElPsyCongroo Huang Pin-Han
  輔仁大學 ElPsyCongroo Zhong Bing Huan
  輔仁大學 zappers WANG YU-LI
  輔仁大學 zappers Lo Siang En
  輔仁大學 zappers LIN ZIH-JIE
  輔仁大學 FJU_Team1 Cheng Kai-Han
  輔仁大學 FJU_Team1 CHI CHING
  輔仁大學 FJU_Team1 Su Huan Cheng
  輔仁大學 UP Peng Yenwei
  輔仁大學 UP HUANG TA YU
  輔仁大學 UP Lai Gary
  銘傳大學 MCU_BlueWhale wei bin lin
  銘傳大學 MCU_BlueWhale FAN YIHANG
  銘傳大學 MCU_BlueWhale ZIYU ZHENG
  銘傳大學 MCU_Shark TANG WUQIAN
  銘傳大學 MCU_Shark Yu-Sheng Chien
  銘傳大學 MCU_Shark YANG JHE-CYUAN
  銘傳大學 MCU_Wolf KE CHENG ZHANG
  銘傳大學 MCU_Wolf RONG-JI JHONG
  銘傳大學 MCU_Wolf Tzu-Heng Lin
  銘傳大學 MCU_Kuma HSU YOU-SHENG
  銘傳大學 MCU_Kuma YEN-TING CHANG
  銘傳大學 MCU_Kuma CHEN TIEN-YU
  銘傳大學 MCU_Smilodon CHEN ZHANG-MIN
  銘傳大學 MCU_Smilodon LIN JHIH-CIAN
  銘傳大學 MCU_Smilodon ZHAO JUN-YAN
  銘傳大學 MCU_Narwhal LI GUAN-XIAN
  銘傳大學 MCU_Narwhal Li Ren Chung
  銘傳大學 MCU_Narwhal LI ZHENG-LUN
  靜宜大學 Rdrrc Liao Yu-Chen
  靜宜大學 Rdrrc Li Li-Chun
  靜宜大學 Rdrrc Huang Po-Hao
  靜宜大學 I don't Zhuang YING-Qi
  靜宜大學 I don't LI YIMING
  靜宜大學 I don't Liu Kuan-Cheng
  靜宜大學 <OwOb Lin Xin Hui
  靜宜大學 <OwOb HSIEH SHU-PO
  靜宜大學 <OwOb JUAN TA-CHAN
  靜宜大學 Ohfreeya Yong-chen Jhuang
  靜宜大學 Ohfreeya Po-Jen Huang
  靜宜大學 Ohfreeya Yu-Cheng zhao
  靜宜大學 PUCPEB Wu Yi Jung
  靜宜大學 PUCPEB Zhong Yun-Ru
  靜宜大學 PUCPEB Huang Tzu-Hsuan
  靜宜大學 JYWSOFT WU MIN-CHIN
  靜宜大學 JYWSOFT Wu Hsing-Cheng
  靜宜大學 JYWSOFT Yang Jun-Yuan
  靜宜大學 soy souce LIN JING-HAN
  靜宜大學 soy souce Ming-Chi Liu
  靜宜大學 soy souce Liao Mo-Gang
  靜宜大學 PU_JIA-PANG Syue-Jhu Wang
  靜宜大學 PU_JIA-PANG Chen Wan Yu
  靜宜大學 PU_JIA-PANG Chang Nai-Hsin
  靜宜大學 LingBangDang Liu AnLun
  靜宜大學 LingBangDang Wang Huijuan
  靜宜大學 LingBangDang Wang Yi Ying
  淡江大學 Brave cookie YU CHUNG-WEI
  淡江大學 Brave cookie WU AI-LUN
  淡江大學 Brave cookie YEH YU-CHENG
  淡江大學 so how do we call this team LI XIN-YI
  淡江大學 so how do we call this team ZHENG GUAN-YU
  淡江大學 so how do we call this team Tang ChiaWei
  淡江大學 TKU_CSIE HSIEH HSIU-FANG
  淡江大學 TKU_CSIE Kuo Mei-Yu
  淡江大學 TKU_CSIE Hsin Chiao Weng
  淡江大學 TKU_CSIE Jun-Cheng Yang
  大同大學 Find the red Ace Kuo Cheng-Hua
  大同大學 Find the red Ace Hsu Hung-Yang
  大同大學 Find the red Ace Wu yun-cheng
  大同大學 Find the red Ace Chen Yu-Yuan
  大同大學 BBQ TSAI HUNG CHIN
  大同大學 BBQ TSAI HSIN MIN
  大同大學 BBQ Yang Huei-Ru
  大同大學 ZHOWDOUGANBANG Kuo-Chan Sheng
  大同大學 ZHOWDOUGANBANG JHENG ZE-WEI
  大同大學 ZHOWDOUGANBANG chiu chung-ping
  大同大學 ZHOWDOUGANBANG KAO TZU-HAO
  大同大學 winner winner chicken dinner jia-jing Tang
  大同大學 winner winner chicken dinner NE LIN
  大同大學 winner winner chicken dinner SHOU CI DU
  大同大學 I1B2018 Heng Rui Gu
  大同大學 I1B2018 Zhiwei Hong
  大同大學 I1B2018 Mou Zong-Chain
  大同大學 TaiwenBangDong Che-Wei Li
  大同大學 TaiwenBangDong Meng-Ju Lu
  大同大學 TaiwenBangDong Lin JiaCheng
  大同大學 TaiwenBangDong Yan-ting Yu
  大同大學 iLoveTWYU <3 Wei Yu-Chi
  大同大學 iLoveTWYU <3 Guo Jia-Yu
  大同大學 iLoveTWYU <3 Pao YiRu
  東海大學 Your Inverse Wang Hsin Hao
  東海大學 Your Inverse Cheng-Yan Gu
  東海大學 Your Inverse Lin Chih Yu
  元智大學 Rubber Conquest HSU WEI-TING
  元智大學 Rubber Conquest Chen Liang-Yu
  元智大學 Rubber Conquest LO ALEX
  元智大學 CHY Hsu Caio-jhen
  元智大學 CHY Yeh Ting-yu
  元智大學 CHY Chen Hsin-hsuan
  元智大學 Zero|Hero CHANG CHU-LING
  元智大學 Zero|Hero Chung Sebastian
  元智大學 Zero|Hero Hsu yung peng
  元智大學 Coding never stops Lin Yu-An
  元智大學 Coding never stops Chen Bo-Fan
  元智大學 Coding never stops Chod JIA-JHEN
  元智大學 OldDriver Chen Yu-An
  元智大學 OldDriver Wang Shih-Chueh
  元智大學 OldDriver Chen Ruei-Yang
  元智大學 BieBaMauDangWanTsan Dai pin-yuan
  元智大學 BieBaMauDangWanTsan Yu Min-Hsuan
  元智大學 BieBaMauDangWanTsan Zhang Zhong-Wei
  元智大學 BieBaMauDangWanTsan Lu Ming-Chen
  元智大學 L. Crocea algorithm Lin Jiun-Sheng
  元智大學 L. Crocea algorithm Huang Dian-Jheng
  元智大學 L. Crocea algorithm Huang Chuan-Shun
  元智大學 CSDD YOU YU-LIN
  元智大學 CSDD Hsieh Tomy
  元智大學 CSDD CHANG YEN-CHENG


 • 東海大學資工系。地址:407台中市西屯區台灣大道四段1727號 電話 :(04) 2359-0121 ext. 33806 信箱 :ncpu2018@thu.edu.tw